Voorwoord

Lastige tijden bieden kansen op verandering

In dit jaaroverzicht blik ik graag met u terug op 2021. Ik neem u niet alleen mee in de financiële resultaten, maar in dit jaaroverzicht is ook ruimte voor ‘niet-financiële informatie’. Het is onze aanzet naar een toekomstig integrated report op basis van een materialiteitsanalyse met een aantal relevante kpi’s. Dit jaaroverzicht laat zien dat we stappen vooruit zetten en dat maakt mij blij. Terugkijkend op 2021 zie ik een aantal onderwerpen waar ik graag kort op inzoom.

Hybride werken neemt een vlucht

2021 was een jaar dat nog behoorlijk in het teken stond van de pandemie, wat zowel voor onze klanten als voor onze medewerkers grote impact had op ieders aanpassingsvermogen. Toch zijn we erin geslaagd om efficiënt veelal op afstand samen te werken en onze klanten zo goed mogelijk bij te staan, bijvoorbeeld met financiële scenario’s, werkkapitaalbeheersing en steunmaatregelen. Onze NOW-experts mochten rekenen op grote belangstelling bij de vele webinars waarmee we onze klanten continu op de hoogte hielden van de laatste ontwikkelingen. De voortdurende lockdowns maakte ook duidelijk dat tijd- en plaats onafhankelijk werken veel voordelen biedt. Wij zien de functie van het kantoor veranderen, met een verschuiving van solotaken naar de thuiswerkplek en juist op kantoor meer doelgericht samen werken. Die nieuwe vorm van hybride werken verankeren we in ons huisvestings- en mobiliteitsbeleid. Zo zijn in 2021 de eerste stappen gezet voor de multifunctionele en duurzame herinrichting van ons kantoor in Amsterdam.

We blijven groeien

De overname van SynCount Accountants en Belastingadviseurs is in 2021 succesvol afgerond. Voor de zomer mochten we 27 nieuwe collega's verwelkomen op onze vestigingen in Woerden, Gouda, Alphen aan den Rijn en Leiden en de integratie van klanten en systemen kreeg zijn beslag in de tweede helft van het jaar. En daar bleef het niet bij want ter uitbreiding van onze duurzaamheidspraktijk intensiveerden we in de tweede helft van 2021 de overnamegesprekken met twee partijen. En met succes, want in april van dit jaar vierden we de overname van Avance Impact en Wolfs Company. Een mooie stap voorwaarts in onze groei ambitie. Net zo trots ben ik op de ontwikkeling van een opleidingsprogramma voor familiebedrijven waar we in 2021 mee gestart zijn. Het verzamelen en verdiepen van onze kennis en ervaring en het ontwikkelen van specifieke diensten voor het familiebedrijf staat hierbij centraal. In de tweede helft van 2022 gaan we hiermee naar de markt. Naast het familiebedrijf verwachten we in 2022 ook onze industries bouw & vastgoed, healthcare en transport & logistiek verder uit te bouwen. Kortom: de focus op groei zit er goed in.

Toekomstbestendig ondernemen

Hoe blijf je als ondernemer relevant in de huidige economie? Met verdergaande digitalisering en toenemende regelgeving op het gebied van transparantie en duurzaamheid is die vraag uitdagender dan ooit. Wij staan onze klanten daarin niet alleen bij met raad en daad, maar zorgen vooral voor bewustwording van risico’s. Zo voerden we in 2021 de cybercampagne #veiligondernemen en adresseerden we op verschillende podia de aankomende wetgeving voor duurzame verslaglegging (CSRD) in de aanloop naar de campagne toekomstbestendig ondernemen in 2022. Op het vlak van non financial reporting heeft een deel van onze accountants uit de assurancepraktijk hun kennis en expertise verbreed via een Environmental Social and Governance (ESG) opleidingstraject.

Vooruitblik

Hoewel dit jaaroverzicht vooral een terugblik is, zet ik toch ook even kort een stap in de realiteit van vandaag. De eerste helft van dit jaar leek de negatieve invloed van de pandemie af te nemen, maar die positiviteit werd overschaduwd door de oorlog in de Oekraïne. Met alle gevolgen van dien, voor iedereen die daar direct of indirect bij betrokken is en zeker ook voor onze collega’s in Oekraïne. Gelukkig constateren we dat de directe invloed op onze organisatie beperkt is. Wel zien we dat dit een deel van onze klanten in economische zin raakt. Denk aan kostenstijgingen en problemen in de toe- en afleveringsketens. In combinatie met de afbouw van NOW-regelingen en de terugbetalingsverplichting van uitgestelde belastingen, brengt dit ondernemers mogelijk in zwaar weer. Wij doen er alles aan om onze klanten hierin zo goed mogelijk bij te staan.

Bedankt

Het afgelopen jaar eiste veel veerkracht, zowel van onze klanten als onze medewerkers. Beiden verdienen een woord van dank voor het vertrouwen in onze organisatie. Het werken thuis, samen met collega’s en klanten op afstand, heeft impact op ons welzijn maar biedt ook nieuwe perspectieven. Ik spreek ook namens mijn collega’s uit de raad van bestuur als ik zeg dat wij de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Veel leesplezier. Bart Jonker CFO

www.gt.nl © Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. Alle rechten voorbehouden.

Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. is lid van Grant Thornton International Ltd. (Grant Thornton International). Grant Thornton International en haar leden zijn geen wereldwijde vennootschap. Diensten worden geleverd door de onafhankelijke leden.