Niet-financiële informatie

Toekomstbestendig ondernemen en de impact daarvan op ons en onze samenleving

We helpen niet alleen ondernemers met toekomstbestendig ondernemen, maar kijken ook naar onszelf als het gaat om het vergroten van impact en achterlaten onze footprint. We analyseren welke duurzaamheidsaspecten het meest relevant (materieel) zijn voor onze organisatie en onze stakeholders. En we laten zien wat de impact daarvan is op onze bedrijfsactiviteiten en op de samenleving, mens en milieu.

De waarde van onze medewerkers is een groot goed

Het aantrekken en binden van goede medewerkers is misschien wel de belangrijkste indicator voor onze toekomstbestendigheid. We creëren een omgeving waarin mensen kunnen groeien, met interne opleidingsprogramma’s en interessante (internationale) klanten om voor te werken. Onze CLEARR kernwaarden geven richting aan ons gedrag en zijn bepalend voor onze cultuur waarin we graag een stap extra zetten voor onze klanten en onze eigen ontwikkeling. Ons jaarlijks medewerkersonderzoek (MO), de medewerker net-promotorscore (eNPS) en de in- en uitstroomgegevens laten zien waar we staan.

Wij zijn trots op de stijging van de medewerkerstevredenheid van 7,2 naar 7,4. Er is tijdens de pandemie een groot beroep gedaan op de flexibiliteit van onze medewerkers die onder lastige omstandigheden onze klanten zo goed mogelijk van dienst zijn geweest. Wij hebben als organisatie deze ontwikkelingen zo veel mogelijk gefaciliteerd met deze positieve waardering als uitkomst. De hogere instroom van medewerkers is een gevolg van de acquisitie van SynCount Accountants en Belastingadviseurs BV in 2021. Retentie en acquisitie van talent is instrumenteel voor de groei die we ons ten doel hebben gesteld. Daarom vergroten we de komende jaren de focus op de ontwikkeling van ons werkgeversmerk.

Theo Ostermann, bestuurslid

“Onze klanten waarderen ons, omdat we net die stap extra zetten om hen verder te helpen. Maar we danken dit succes ook aan ons mensgerichte HR-beleid. We stimuleren onze medewerkers om zich te ontwikkelen en nieuwe ideeën aan te dragen. Dat inspireert. Ik kan het weten: ik werk hier al 10 jaar met veel plezier.”

Diversiteit & inclusie

Wij zien diversiteit en inclusie als diep menselijke waarden die bijdragen aan een veilige werkomgeving en het creëren van een (t)huis voor iedereen. We zijn gestart met sturen op gender (man/vrouw) wetende dat ook andere dimensies van diversiteit belangrijk zijn. In 2021 is het percentage vrouwelijke partners bijna 20%, waarvan 20% ook een eigendomsrecht heeft. Onze raad van commissarissen bestaat voor 66% uit vrouwen. Naast onze acties op retentie en doorgroei van vrouwen, verbreden we onze focus nu naar levensfasen en cultuur & religie. De werkgroep Diversiteit & Inclusie heeft ook in het afgelopen jaar diverse bijeenkomsten georganiseerd met als doel het belang van D&I voor onze organisatie te communiceren en informatie te verzamelen die een bijdrage levert om onze doelstellingen op dit punt te realiseren. Diversiteit & inclusie wordt onder andere weergegeven door gegevens uit ons medewerkersonderzoek, door gender verhouding (mannen/vrouwen) in totaal en onder partners in het bijzonder.

Arbeidsomstandigheden en werkomgeving

Wij zijn verantwoordelijk voor het creëren en in stand houden van goede werkomstandigheden en een goede werkomgeving. Tijdens de pandemie werd duidelijk dat tijd- en plaatsonafhankelijk werken goed werkbaar is. Daarvoor was het nodig om zowel op kantoor als in de thuiswerkomgeving adequate maatregelen te treffen en faciliteiten ter beschikking te stellen. De vorig jaar ingezette verandering richting hybride werken, heeft in 2021 verder vorm gekregen. Aanpassingen in het huisvestingsbeleid en het mobiliteitsbeleid dragen hieraan bij. De functie van het kantoor verandert. Waar we in het verleden veel taken op kantoor of bij de klant uitvoeren, zien we solotaken verschuiven naar de thuiswerkplek. Groepstaken vinden vooral op kantoor plaats, waardoor de inrichting van kantoren aanpassing behoeft. We zijn inmiddels gestart met een pilot op een van onze vestigingen en verwachten op termijn al onze kantoren aan te passen aan de veranderde situatie. Uit ons medewerkersonderzoek (MO) blijkt hoe onze medewerkers de arbeidsomstandigheden en werkomgeving waarderen. De stijging in het ziekteverzuim houdt verband met corona.

Kwaliteit van diensten

Een van de belangrijkste indicatoren voor de lange termijn toekomstbestendigheid van Grant Thornton is de kwaliteit van onze dienstverlening. Kwaliteit kent verschillende dimensies.

We onderscheiden compliance kwaliteit (dossiers), toegevoegde waarde voor de klant, kwaliteit van het proces/medewerkers en die volgens het publiek belang. De kwaliteit van onze dienstverlening wordt onder andere weergegeven door uitkomsten van klanttevredenheid (ClientVoice) en het aantal bevindingen bij kwaliteitsreviews accountants.

Bekijk de verdere data in het overzicht ‘kwaliteitsindicatoren 2021’ (klik hier).

Laurens Moojen, mobiliteitscoördinator

“In 2026 wil Grant Thornton emissieloze mobiliteit hebben. We gaan werken met een flexibel mobiliteitsbudget voor het vervoersmiddel dat op dat moment het beste past om naar kantoor of de klant te gaan.”

Energiemanagement

Onze doelstellingen op het gebied van energiemanagement richten zich vooral op het gas- en elektriciteitsverbruik van onze kantoren en de CO2-footprint van onze mobiliteit. Zo besparen we energie in de kantoren door reductie van apparaten en het aanbrengen van sensoren en ledverlichting. Met ons mobiliteitsbeleid faciliteren we duurzame mobiliteit in brede zin. Ons wagenpark gaat over naar elektrisch rijden. Eind 2021 is 27% van onze auto’s al volledig elektrisch.

Verdieping in de komende jaren

Onze materialiteitsanalyse bevat naast de genoemde onderwerpen ook de thema’s corporate governance, dataveiligheid en bedrijfsethiek om op te sturen, maar daarvoor beschikken we op dit moment nog niet over voldoende informatie. Wij zullen het proces van de materialiteitsanalyse inclusief het identificeren van kpi’s en doelstellingen in de komende jaren verder uitbreiden en verdiepen.

www.gt.nl © Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. Alle rechten voorbehouden.

Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. is lid van Grant Thornton International Ltd. (Grant Thornton International). Grant Thornton International en haar leden zijn geen wereldwijde vennootschap. Diensten worden geleverd door de onafhankelijke leden.